Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVI
Wydawanie kart wędkarskich

Podstawa prawna: art.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2022.883 t.j.), § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 t.j.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/duplikatu karty wędkarskiej” (WOŚr-30);
2. Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej P.Z.W. stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb
lub
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów w przypadku osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa
4. Załączniki:
• aktualne zdjęcie bez starych pieczęci o wymiarach maksymalnie 3,5 x 4,4 cm
z opisem - imię, nazwisko, adres zamieszkania.

II.OPŁATY:

1. Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł, dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
2. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni:
• dzieci do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
• cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na połów ryb.
• uprawiający amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14. lat. Wniosek osoby małoletniej musi być podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego (przez jednego z rodziców) lub opiekuna prawnego.
Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/06 08:31:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 08:31:19 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:49:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 12:40:57 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:28:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:25:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/05 13:24:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 12:40:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/16 09:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:25:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:19:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 12:56:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:22:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:15:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 14:24:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 11:43:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/17 10:46:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:06:24 nowa pozycja