Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-V
Nadanie numeru PESEL na wniosek

Надання номера PESEL за запитом 

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1.Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL” .
We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika uzyskanie numeru PESEL oraz udokumentuj dane zawarte we wniosku.
2. Dokumenty:
a) cudzoziemiec o statusie UE* – paszport lub dowód,
b) cudzoziemiec o statusie NUE* i CUE* – paszport,
c) obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty do wniosku musisz dołączyć notarialnie potwierdzone kopie ww. dokumentów.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika:
a) pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
b) dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport,
c) oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymienionych w pkt 2. Dokumenty możesz poświadczyć u notariusza, konsula oraz zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL – bez opłaty.
2. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa za złożenie upoważnienia – 17 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniłeś małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadawany jest od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku – otrzymujesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli się meldujesz, to numer PESEL dostajesz podczas zameldowania. Jeśli nie możesz zameldować się, a numer PESEL jest od Ciebie wymagany na podstawie konkretnego przepisu, to możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.
2. Wniosku o nadanie numeru PESEL nie możesz złożyć elektronicznie.
3. Jeśli wniosek zawiera braki, to będziesz wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków, to sprawa nie zostanie załatwiona.
4. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 914245986 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl

* Status cudzoziemca:
a) UE – cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – cudzoziemiec będący członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – cudzoziemiec niewymienionego w lit. a i b.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.)

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2018/02/21, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2022/06/21 09:16:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:16:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:15:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:08:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 14:28:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/06 14:47:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 14:09:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 13:29:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/05 09:03:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 13:19:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:08:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/13 09:53:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/21 13:15:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/21 09:46:06 nowa pozycja