Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXX
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Podstawa prawna: art. 85 ust. 1-3 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi" (WOŚr-40).
2. Załącznik:
◦ projekt robót geologicznych (egzemplarz nr 1 i 2).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych właściwy organ ma prawo wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu można przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Sprzeciw w formie decyzji administracyjnej zostaje wniesiony w przypadku, gdy:
a) sposób wykonywania robót geologicznych zagraża środowisku,
b) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/03 14:23:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:23:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:40:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:14:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:35:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:24:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:20:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:57:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:55:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 12:24:42 nowa pozycja