Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XV
Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.688, 1570, 2020).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-10)
• „Oferta realizacji zadania publicznego - regranting” (BDO-17)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do BOI najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie.

2. „Oferta realizacji zadania publicznego” (BDO-10) obowiązuje dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. „Oferta realizacji zadania publicznego - regranting” (BDO-17) obowiązuje dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 16a powyższej ustawy.

4. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego, nakłada na Organizację obowiązek przedłożenia Dysponentowi oświadczenia do umowy.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk