Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XII
Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WK-12).
  2. „Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (obowiązuje do projektów składanych od 01 marca 2019r.) (Mała Dotacja) (WK-15).
  3. Załączniki:
    • materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
  4. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić kopie faktur, rachunków oraz dowodów wpłat potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentujących pokrycie kosztów realizacji zadania z przyznanej dotacji oraz ze środków własnych – zgodnie z zapisami umowy.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone i złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2016/07/12, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/06/30 12:02:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:02:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/08/26 09:13:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/07/26 12:26:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/07/26 12:20:58 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/07/26 12:09:03 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/07/02 14:41:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/19 07:29:22 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/07/12 11:56:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/07/12 11:51:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:28:26 nowa pozycja

Wydruk