przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLV
Międzynarodowe prawo jazdy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”.

2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• dokument potwierdzający adres zamieszkania - w przypadku braku zameldowania w Polsce,
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
• oryginał oraz kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata administracyjna za prawo jazdy międzynarodowe – 35,00 zł.
2. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

Możesz to zrobić:
• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto

Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 3 dni

WAŻNE INFORMACJE

1. Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 1 roku (gdy wzór z konwencji genewskiej) lub na okres 3 lat (gdy wzór z konwencji wiedeńskiej), nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
a) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_en
b) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11

4. Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach określonych w ust. 3 ( § 19 ust. 3 rozporządzenia Dz.U.2019.231).
5. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 t.j. z późn. zm.), 
• § 19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83). 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/19
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/02 09:18:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/02 09:18:12 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/02 09:09:01 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/02 08:55:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/02 08:47:35 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 11:58:31 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/13 11:53:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:37:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:10:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/29 11:37:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 11:10:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:56:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:38:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/30 10:17:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/23 10:44:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:15:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 14:11:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 13:05:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:51:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 09:39:29 nowa pozycja