Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-VI
Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową (zwykłą/kaucyjną) lub zastawem skarbowym

Podstawa prawna: art. 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j., z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 318), art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zm.), oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j., z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową/zwykłą/kaucyjną lub zastawem skarbowym" (WKs-4).
2. Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• od każdego egzemplarza zaświadczenia - 17,00 zł,
• upoważnienie/pełnomocnictwo do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2017/05/25, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/12/10 12:47:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/12/10 12:47:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/25 11:37:28 nowa pozycja

Wydruk