Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXVIII
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna: art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu” (WOŚr-37).
2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu oraz deklaracji innego podmiotu o przyjęciu warunków zawartych w decyzji.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu – 105,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/18, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/05/18 14:03:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 14:03:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:56:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:28:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:32:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:08:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 09:04:48 nowa pozycja