Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVII
Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168). § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony ryb i łowiectwa podwodnego lub
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów w przypadku osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
3. Załączniki:
• aktualne zdjęcie bez starych pieczęci o wymiarach maksymalnie 3,5 x 4,4 cm z opisem - imię, nazwisko, adres zamieszkania.

II. OPŁATY:

Opłatę za wydanie karty łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł, dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku, lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictw dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na Poczcie, w Banku lub przez Internet na rachunek - Gmina Miasto Szczecin, nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk