przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XIV
Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej

Podstawa prawna: art. 140, art. 285-289, art. 305¹, art. 305⁴ ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, art. 23 ust.1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; art. 4 ust. 1, pkt 2, lit.b) załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.; Zarządzenia nr 559/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin na potrzeby infrastruktury technicznej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej” (WMiRSPN–9).

II. OPŁATY:

Służebność zostaje ustanowiona odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Miasta Szczecin, ustalonym w drodze wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 150 dni. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
 

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:37:33
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:37:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:48:22 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 13:26:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:47:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:18:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:55:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 11:23:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:06:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 11:09:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 12:53:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 10:10:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/07 08:30:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 15:09:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:30:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:28:04 nowa pozycja