przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CVI
Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Urzędzie Miasta w pokoju 36, Plac Armii Krajowej 1, bilet z literką „K” – biletomat przed wejściem do pokoju 36
• w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 przy stanowisku 25, bilet z literką „K” – biletomat przed wejściem do Sali Obsługi

lub po uprzednim umówieniu się na wizytę przez Internet https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl  
lub telefonicznie pod nr tel. 91 42 45 000 – umówiony bilet należy pobrać z biletomatu,

• za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. W tym przypadku podpis pod wnioskiem musi być poświadczony przez notariusza.

UWAGA! NIE KIERUJ WNIOSKU CEIDG-1 do urny wystawionej przed wejściem do Urzędu Miasta.

SPRAWY Z ZAKRESU CEIDG MOŻNA ZAŁATWIAĆ ONLINE BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W WYBRANYM URZĘDZIE
https://www.biznes.gov.pl/pl

PRZYGOTUJ:

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularze i instrukcje dostępne na stronie BIZNES.GOV.PL/CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki)
2. Do wglądu:
• ważny dowód osobisty lub ważny paszport
3. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, okaż upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
4. W przypadku działania przez pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ:

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo). Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA:

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku

WAŻNE INFORMACJE

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy
https://www.biznes.gov.pl/pl

Infolinia CEIDG: 801 055 088 lub 22 765 67 32

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 t.j.), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541 t.j.).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/26 12:14:16
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/26 12:14:16 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/02/26 12:13:43 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/12 14:31:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/20 13:53:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/15 08:47:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/13 07:11:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/24 07:56:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/22 15:08:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/22 15:00:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:54:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/23 10:16:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/18 14:40:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/18 14:21:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:30:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/27 09:34:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/27 09:27:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/05 10:26:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:53:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/01 14:34:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/09 09:47:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/16 13:28:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/08 12:55:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/17 10:48:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/12/02 10:47:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/12/02 10:10:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 11:53:30 nowa pozycja