Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLVIII
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 23 lub 24 osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

A. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚĆI O WIĘCEJ NIŻ 50 KM/H NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”,
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• opłata ewidencyjna.

B. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE 24 PUNKTOW KARNYCH

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
• dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę),
• opłata ewidencyjna.

C. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA LEKARSKIEGO

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, należy za, opłatą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie,
• jeżeli od daty wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy minął okres przekraczający 1 rok, dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę),
• opłata ewidencyjna.


D. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA PSYCHOLOGICZNEGO

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
• jeżeli od daty wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy minął okres przekraczający 1 rok, dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę),
• opłata ewidencyjna.

E. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES DO ROKU

PRZYGOTUJ:
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
• opłata ewidencyjna.

F. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK

PRZYGOTUJ:
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca),
• dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę),
• opłata ewidencyjna.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
2. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

Możesz to zrobić:

• gotówką w kasie urzędu
• przelewem na konto
Opłata ewidencyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Bez zbędnej zwłoki

PODSTAWA PRAWNA

• art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 t. j. z późn. zm.),
• § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.231 t.j. z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
• § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1377 t.j. z późn. zm.) w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/06/19, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/12/23 12:48:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:48:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:14:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:34:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:41:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:20:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:53:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 10:18:36 nowa pozycja

Wydruk