Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.eu


WSO-XLVIII
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 23 lub 24 osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

A. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚĆI O WIĘCEJ NIŻ 50 KM/H NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”,
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport.

B. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE 24 PUNKTOW KARNYCH

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
• dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę).

C. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA LEKARSKIEGO

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, należy za, opłatą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie.

D. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA PSYCHOLOGICZNEGO

PRZYGOTUJ
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców.

E. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES DO ROKU

PRZYGOTUJ:
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli jest wymagane),
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli jest wymagane),
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli jest wymagane).

F. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK

PRZYGOTUJ:
1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy”
2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców (jeśli jest wymagane),
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli jest wymagane),
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, musisz, za opłatą, złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli jest wymagane),
• dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę).

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

Możesz to zrobić:

• gotówką w kasie urzędu
• przelewem na konto
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Bez zbędnej zwłoki.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 t.j. z późn. zm.),
• § 5 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231).

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/06/19, odpowiedzialny/a: Andrzej Żbikowski, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/07/12 10:02:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/07/12 10:02:48 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 13:40:09 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 12:31:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:48:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:14:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:34:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:41:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:20:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:53:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 10:18:36 nowa pozycja