Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 559, fax +48 91 42 45 586
  wuiab@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WUiAB-XXVI
Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej

Podstawa prawna: art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej" (WUiAB-27).
 2. Załączniki:
  • upoważnienie zarządcy drogi do występowania w jego imieniu o wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki techniczne niezbędne do uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
  • mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (PDF),
  • analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
  • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk