Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIX
Wydanie pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniający wymagania art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) - 2 egz..
2. Załączniki zgodnie z art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011,00 zł,
• za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
• za wydanie pozwolenia dla pozostałych - 506 zł

Opłata rejestracyjna wg rozpocządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 6 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/10/14 08:10:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 08:10:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:50:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:21:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:50:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/20 08:35:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:22:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:41:31 nowa pozycja

Wydruk