Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIX
Wydanie pozwolenia zintegrowanego

Podstawa prawna: art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 184, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniający wymagania art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska  - 2 egz..
2. Załączniki zgodnie z art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011,00 zł,
• za wydanie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
• za wydanie pozwolenia dla pozostałych - 506 zł

Opłata rejestracyjna wg rozpocządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 6 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub w filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub w filii Urzędu. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/05/19 12:27:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/19 12:27:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 08:10:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:50:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:21:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:50:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/20 08:35:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:22:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:41:31 nowa pozycja