przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXVII
Profesjonalna rejestracja pojazdów

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów" (WSO-43)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
• polisa OC.

3. Do wniosku dołącz następujące dokumenty
• oświadczenie, że wnioskodawca jest wpisany do CEiDG lub kopię odpisu KR lub oświadczenie o wpisie do KRS lub wydruk z KRS,
• kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania badań pojazdu lub jego części (w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta),
• kopię dowodu wpłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych,
• oświadczenie (WSO-44) – druk oświadczenia w załączeniu

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
- za decyzję o rejestracji profesjonalnej - 100,00 zł

2. Opłata administracyjna:
• tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
• dowód rejestracyjny – 10,00 zł,
• komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł,

3. Opłata ewidencyjna za wydanie:
• dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
• zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł,

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Podmiotem uprawnionym jest przedsiębiorca posiadający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę (w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego oddział) zajmujący się produkcją dystrybucją / sprzedażą lub badaniem pojazdów oraz jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu lub jego części, przeprowadzająca badania pojazdu lub jego części.
2. Składając oświadczenie musisz w oświadczeniu zawrzeć klauzulę o treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu wydajemy na 1 rok licząc od dnia jej wydania i może być ona wydana na jeden lub więcej numerów rejestracyjnych.
4. Jeśli utraciłeś lub zniszczyłeś dowodowy rejestracyjne i tablice rejestracyjne po złożeniu oświadczenia, że doszło do utraty lub zniszczenia ze wskazaniem serii i numerów tablic rejestracyjnych oraz numerów znaków legalizacyjnych, którymi były zalegalizowane tablice, za opłatą i po złożeniu wniosku, wydamy nowe blankiety dowodów rejestracyjnych i nowe tablice rejestracyjne w takiej samej ilości w jakiej były wydane dokumenty utracone lub zniszczone.
5. Jeśli wykorzystałeś dowody rejestracyjne, a decyzja o rejestracji profesjonalnej jest jeszcze ważna, możesz złożyć wniosek o wydanie dodatkowych dowodów rejestracyjnych (WSO-45), ale nie więcej niż 100 szt. Do wniosku musisz dołączyć wykorzystane blankiety dowodów rejestracyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 80s, art. 80t i 80u ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
• §2, §3, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosownych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019 r. poz. 546).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2019/07/10
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/12/06 09:54:19
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 09:54:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/10 11:52:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/10 08:02:57 nowa pozycja