Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-XIV
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin"

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach „Mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin” (WK-14).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. O dofinansowanie realizacji zadania publicznego mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Dofinansowanie przyznawane jest przez Wydział Kultury w ramach środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na zadanie pod nazwą „Mecenat kulturalny Miasta Szczecin”.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
4. Termin składania wniosków – cały rok kalendarzowy.
5. Niniejsza procedura nie obejmuje udzielania dotacji dla instytucji kultury, której miasto jest organizatorem oraz dotacji przydzielanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6. Rozliczenie realizacji zadania publicznego następować będzie na podstawie zaakceptowanego przez Wydział Kultury raportu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2016/04/05, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/06/30 12:03:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:03:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 09:19:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:38:37 nowa pozycja

Wydruk