Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-IX
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" (USC-6u)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" (USC-6m)* lub

"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą" (USC-6z)*.

* niepotrzebne skreślić

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
                 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Sprawy załatwia się w:
• USC Szczecin w pokoju 211, tel. (91) 42 45 264,
• Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17.

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/05/27 10:08:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/05/27 10:08:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/02 09:05:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:43:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:44:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:05:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:49:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:01:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:29:39 nowa pozycja