przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-IX
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 211 lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21, osobiście, przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" (USC-6u) lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" (USC-6m) lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą" (USC-6z);
2. odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego (z apostille lub legalizacją w zależności od kraju pochodzenia dokumentu) z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym z oryginału przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
3. w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, które powinny być zawarte w polskim dokumencie, niezbędne jest np. w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście;
4. dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

• Opłata skarbowa-50,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu transkrypcji
• Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu sprostowania
• Opłata skarbowa-39,00 zł, za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
po dokonaniu uzupełnienia
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

WAŻNE INFORMACJE

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
• osoba, której akt dotyczy,
• pełnomocnik
• inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Odwołanie od decyzji odmownej wniesiesz do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U.2023.1378 t.j.).
 

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/12/05 14:37:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/12/05 14:37:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 09:39:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/27 10:08:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/11/02 09:05:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:43:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:44:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:05:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:49:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:04:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:01:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:29:39 nowa pozycja