Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XII
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć w Kancelarii w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin albo w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ:

1. Wniosek (odrębny dla każdej osoby) o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego (WSO-4).
2. Oryginał (do wglądu) i kserokopię aktualnego tytułu prawnego do lokalu*.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi dołączyć do wniosku pisemne upoważnienie do reprezentowania Ciebie w sprawie wymeldowania oraz przedłożyć do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Uwaga: jeśli pełnomocnikiem jest Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, syn, córka, wnuk, wnuczka, mąż lub żona nie musisz płacić za pełnomocnictwo.

Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą lub gotówką w kasie Urzędu,
b) kartą płatniczą lub gotówką w opłatomacie w sali 62,
c) przelewem na numer rachunku bankowego - 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW
Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Uwaga: W przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Wniosek możesz złożyć jeśli jesteś właścicielem lokalu lub innym podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i chcesz wymeldować osobę, która opuściła lokal, ale nie wymeldowała się.
2. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego za naszym pośrednictwem.
3. Wniosek możesz również przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany).
*Tytułem prawnym do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej (zamiast wypisu z księgi wieczystej możesz wpisać na wniosku numer księgi wieczystej – wówczas urząd potwierdzi właściciela lokalu we własnym zakresie).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Andrzej Żbikowski, wprowadził/a: Krzysztof Klusek, dnia: 2023/06/02 13:22:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/02 13:22:49 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/16 12:11:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/13 11:36:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:27:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:09:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 15:22:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 14:53:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/09 14:09:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 10:02:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 09:52:12 nowa pozycja