Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-XXVII
Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

Podstawa prawna: Rozdział III i IV Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234), art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z 2021 r. poz. 11), § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1312, z 2013 r. poz. 4458, z 2017 r. poz. 1307).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek Zarządcy lokalu o sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego.

II.OPŁATY:

Procedura sprzedaży wykonywana jest bezpłatnie.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 roku od daty wpłynięcia wniosku do tut. Urzędu (jest to termin wszczęcia procedury).
W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej, bądź trwa regulacja stanu prawnego nieruchomości, w której położone jest dane pomieszczenie, sprawa sprzedaży będzie załatwiona w późniejszym terminie.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2021/03/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/03/16 12:53:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/03/16 12:53:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/16 12:29:08 nowa pozycja

Wydruk