Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-II
Wpis jednostki terenowej stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210 z późn. zm.), ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis jednostki terenowej stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego” (BDO-2)
2. Załączniki:

• statut stowarzyszenia,
• skład władz jednostki terenowej,
• adres siedziby jednostki terenowej stowarzyszenia,
• uchwała zarządu głównego o powołaniu jednostki terenowej.
 

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (wymagany jedynie przy wnioskowaniu o zaświadczenie o wpisie do bazy danych).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się. Tylko w przypadku wnioskowania o zaświadczenie o wpisie jednostki terenowej stowarzyszenia do bazy danych wymagana jest opłata skarbowa:

• za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk