panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-II
Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 t.j., zm. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach” (BDO-2)
2. Załączniki:
• statut macierzystego stowarzyszenia,
• uchwała właściwego organu macierzystego stowarzyszenia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia),
• protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz, tzn. zarządu i komisji rewizyjnej, wraz z listą obecności,
• uchwała o wyborze władz terenowej jednostki organizacyjnej.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia lub dokonania zmian w składzie zarządu, adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk