przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WS-III
Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów, które świadczą usługi hotelarskie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o dokonanie zgłoszenia wpisu do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie” (WS-3).
 2. Załączniki:
  • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  • opis obiektu,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Procedura nie dotyczy obiektów hotelarskich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 roku o usługach turystycznych, tj: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych.
 2. Poświadczeniem zgłoszenia wpisu jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia wniosku. Wnioski składa się w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62).
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek do przekazywania informacji o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Informacje o zmianach należy składać w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Sportu
wytworzono:
2016/04/05
odpowiedzialny/a:
Krzysztof Kupis
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/04/19 12:24:10
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/04/19 12:24:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/28 07:08:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 08:45:20 nowa pozycja