panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 135, fax +48 91 42 23 779
    mrk@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMRK-II
Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,06 zł/odbitka,
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,12 zł/odbitka;

2) koszt kserokopii/wydruku:
a)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,16 zł/odbitka,
b)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,32 zł/odbitka;

3) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł;
4) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (BMRK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Longina Kaczmarek, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/12/09 10:23:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/12/09 10:23:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/08/19 11:46:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 12:05:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/07/17 13:50:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 13:07:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/13 14:36:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/16 08:37:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:02:17 nowa pozycja

Wydruk