przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Egzekucji Administracyjnej
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 799
  www.szczecin.pl


WEA-VII
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny

Podstawa prawna: art. 126 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o zwrot uiszczonej lub ściągniętej grzywny w celu przymuszenia" (WEA-7).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ egzekucyjny zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 36 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia za pośrednictwem poczty lub w Kancelarii Urzędu Miasta – Biuro Obsługi Interesantów, sala 62.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Egzekucji Administracyjnej
wytworzono:
2016/03/31
odpowiedzialny/a:
Dariusz Gąsior
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/03/27 11:00:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/03/27 11:00:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/09/10 12:03:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/04 14:40:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/01 13:54:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/05 09:13:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/31 09:56:00 nowa pozycja