Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-VIII
Wniosek o zwrot nadpłaty lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań cywilnoprawnych lub publicznoprawnych

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 j.t.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zwrot nadpłaty lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań cywilnoprawnych lub publicznoprawnych” (WKs-6) ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem masowych płatności (w każdym oddziale banku PKO BP), odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs)

Referat Księgowości Ewidencji Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 114, 132 tel. 91 42 45 388, 91 42 45 387, 91 42 45 055.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

VI.UWAGI:

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy albo za pośrednictwem masowych płatności (w każdym oddziale banku PKO BP za okazanie dowodu osobistego) lub w kasie Urzędu przy Pl. Armii Krajowej 1 pokój 60.

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2018/12/21, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/12/21 09:05:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/12/21 09:05:54 nowa pozycja

Wydruk