Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, fax +48 91 42 45 854
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-VIII
Wniosek o zwrot nadpłaty lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań cywilnoprawnych lub publicznoprawnych

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 j.t.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zwrot nadpłaty lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań cywilnoprawnych lub publicznoprawnych” (WKs-6) ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, za pośrednictwem masowych płatności (w każdym oddziale banku PKO BP), odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs)

Referat Księgowości Ewidencji Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 114, 132 tel. 91 42 45 388, 91 42 45 387, 91 42 45 055.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

VI.UWAGI:

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy albo za pośrednictwem masowych płatności (w każdym oddziale banku PKO BP za okazanie dowodu osobistego) lub w kasie Urzędu przy Pl. Armii Krajowej 1 pokój 60.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk