przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Księgowości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 395, +48 91 42 45 388, +48 91 43 51 222
    wks@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WKs-VIII
Wniosek o zwrot nadpłaty

Podstawa prawna: art. 405-410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 j.t. ze zm.), art. 72-77 oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2023.2383 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zwrot nadpłaty" (WKs-6) ze wskazaniem sposobu zwrotu nadpłaty: na rachunek bankowy, odbiór w kasie Urzędu /druk dostępny/.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku lub stwierdzenia nadpłaty z urzędu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Księgowości (WKs).

Referat Ewidencji Należności Budżetowych w Wydziale Księgowości, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 114, 117, 131 tel. 91 42 45 055, 91 42 45 388, 91 43 51 222.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

VI.UWAGI:

1. W przypadku występowania zaległości mających charakter cywilnoprawny w zobowiązaniach niepodatkowych z innego tytułu, potrąca się te zaległości z powstałej nadpłaty, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Dokonanie potrącenia potwierdza się poprzez oświadczenie złożone zobowiązanemu (art. 498 i 499 k.c.).
2. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany przez wnioskodawcę lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy lub w kasie Urzędu przy Pl. Armii Krajowej 1 - pokój 60.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Księgowości
wytworzono:
2018/12/21
odpowiedzialny/a:
Jolanta Jewiarz
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/11/17 09:49:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/11/17 09:49:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/21 09:05:54 nowa pozycja