przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXVII
Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna: art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; art. 32 i art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• "Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości" (WZiON-24),
• Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika - upoważnienie/pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (jeżeli w danym przypadku opłata jest wymagana).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł,
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 21 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę do wykreślenia hipoteki, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 07:41:22
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 07:41:22 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:55:53 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/28 14:55:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:46:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:13:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:34:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:04:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/27 15:08:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/13 14:10:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:29:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/06 14:14:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 11:10:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:50:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 12:00:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:36:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 09:42:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 09:42:03 nowa pozycja