przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XII
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Podstawa prawna: art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” (WZiON–11).
2. Załączniki:
• dokumenty na poparcie wniosku.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub 2b, właściwy organ przedstawia pisemne stanowisko w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli organ nie zgadza się na zmianę celu użytkowania wieczystego lub nie przedstawił stanowiska, użytkownik wieczysty może wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 09:46:56
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 09:46:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:40:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:55:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:21:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 12:50:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:06:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 11:16:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/06 14:42:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 11:35:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 11:25:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 13:57:14 nowa pozycja