Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LX
Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska

Podstawa prawna: art. 147, art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t.j. z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska".

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie wymaga odpowiedzi w przypadku przedstawienia kompletnego sprawozdania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
2. W przypadku wykazania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z urzędu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/19, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/05/18 10:51:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 10:51:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:36:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:34:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/18 10:40:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 12:05:30 nowa pozycja