Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LX
Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska

Podstawa prawna: art. 147, art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska".

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie wymaga odpowiedzi w przypadku przedstawienia kompletnego sprawozdania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
2. W przypadku wykazania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z urzędu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/19, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/04 10:36:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:36:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:34:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/18 10:40:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 12:05:30 nowa pozycja

Wydruk