przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXI
Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

Podstawa prawna: art. 48 i 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumentację,
• po zakończeniu otrzymasz protokół kontroli;

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dokumentację dotyczącą szkoleń (książkę ewidencji osób szkolonych, harmonogramy szkoleń, karty przeprowadzonych zajęć, arkusze przeprowadzania egzaminu wewnętrznego),
2. Dokumentację dotyczącą ośrodka szkolenia kierowców (biuro, sala wykładowa, plac manewrowy, umowy najmu),
3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie instruktorów (umowy),
4. Pojazdy szkoleniowe (oznakowanie, dowody rejestracyjne, umowy leasingu, najmu, użyczenia lub dzierżawy),
5. Pomoce dydaktyczne,
6. Książkę kontroli przedsiębiorcy;

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas kontroli.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:

• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrola zostanie przeprowadzona po 7 dniach od dnia, kiedy otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli a nie później niż 30 dni od dnia kiedy odebrałeś to zawiadomienie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do pojazdów użytkowanych przez przedsiębiorcę.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2021/12/28
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/09 10:53:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:53:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 10:13:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/28 13:12:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/28 13:08:09 nowa pozycja