Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXIII
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.). Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodującą rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)” (BOI-85).

2. Załączniki:
• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika,
• dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia (np. zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Organ dokonuje zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
2. W przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia organ wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/10/25 10:36:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/10/25 10:36:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:10:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:47:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:35:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:36:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:21:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 10:00:10 nowa pozycja