przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXIII
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.). Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodującą rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)” (BOI-85).

2. Załączniki:
• pełnomocnictwo i dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika,
• dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia (np. zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Organ dokonuje zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
2. W przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia organ wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2024/02/09 10:57:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:57:47 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/09 10:42:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/25 10:36:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:10:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:47:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:35:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:36:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/22 12:21:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 10:00:10 nowa pozycja