Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIII
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Podstawa prawna: art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) – ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1. organowi administracji geologicznej;
2. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – terenowemu organowi administracji morskiej;
3. organowi nadzoru górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych” (WOŚr-28).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zgłoszenia zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i górniczego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku informacji dot. zgłoszenia rozpoczęcia robót wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/06 08:13:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 08:13:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:43:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:40:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:07:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:15:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:04:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:37:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:48:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 08:26:53 nowa pozycja