Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XIII
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Podstawa prawna: art. 81 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) – ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:

1. organowi administracji geologicznej;
2. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – terenowemu organowi administracji morskiej;
3. organowi nadzoru górniczego – jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zamiar zgłoszenie robót geologicznych zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i górniczego.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zgłoszenia zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i górniczego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku informacji dot. zgłoszenia rozpoczęcia robót wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk