Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XIX
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Podstawa prawna: art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082). Art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 • doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym - 84,00 zł, wnoszona w chwili składania dokumentów o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

VI. UWAGI:

Po odbiór odpisów skróconych aktu małżeństwa należy zgłosić się z dowodem osobistym. Sprawy załatwiane są w pokoju 213, 214, tel. (91) 42 45 277 lub Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:50:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:50:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:54:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 10:25:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:15:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:56:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:09:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 08:55:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:32:01 nowa pozycja