przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LX
Wtórnik pozwolenia czasowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31) - (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli,
• polisa OC (do wglądu).

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, złożone na okoliczność utraty pozwolenia czasowego

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

2. Opłata administracyjna:
• za blankiet:
- przy wtórniku pozwolenia czasowego wydanego przy rejestracji pojazdu – 13,50 zł,
- przy wtórniku pozwolenia czasowego wydanego na wniosek właściciela – 18,50 zł,
• za znaki legalizacyjne – 12,50 zł / komplet (dotyczy tablic tymczasowych).

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 74a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/09/01
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 09:19:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 09:19:11 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 08:35:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 08:56:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/06 10:18:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:47:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 11:02:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:57:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:50:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:14:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/01 08:46:29 nowa pozycja