Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LII
Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
• umawiasz się na termin kontroli;
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności);
• przygotowujesz dokumentację;
• po zakończeniu otrzymasz protokół kontroli.

PRZYGOTUJ

1. dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
• faktury zakupu towarów;
• książki przychodów i rozchodów, ewidencje sprzedaży;
• ewidencje zakupu;
• deklaracje VAT–7;
• spisy z natury;
• oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych;
• dobowe i okresowe raporty fiskalne.
2. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

ILE ZAPŁACISZ

Bez opłat

Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas kontroli.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrola zostanie przeprowadzona po 7 dniach od dnia, kiedy otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli a nie później niż 30 dni od dnia kiedy odebrałeś to zawiadomienie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 165), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/08/28, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/01/25 10:04:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/25 10:04:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:26:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:00:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:53:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 09:39:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:03:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:41:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:13:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/20 09:36:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:49:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:22:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:08:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:52:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:16:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:12:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:44:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/05 11:59:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:43:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 09:54:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 08:28:48 nowa pozycja