przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-LII
Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
• umawiasz się na termin kontroli;
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności);
• przygotowujesz dokumentację;
• po zakończeniu otrzymasz protokół kontroli.

PRZYGOTUJ

1. dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
• faktury zakupu towarów;
• książki przychodów i rozchodów, ewidencje sprzedaży;
• ewidencje zakupu;
• deklaracje VAT–7;
• spisy z natury;
• oświadczenie o stosowanej marży na sprzedaż napojów alkoholowych;
• dobowe i okresowe raporty fiskalne.
2. Książka Kontroli przedsiębiorcy.

ILE ZAPŁACISZ

Bez opłat

Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas kontroli.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrola zostanie przeprowadzona po 7 dniach od dnia, kiedy otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli a nie później niż 30 dni od dnia kiedy odebrałeś to zawiadomienie.

PODSTAWA PRAWNA

art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 236), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572).

udostępnił:
Biuro Obsługi Interestantów
wytworzono:
2015/08/28
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 13:43:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 13:43:37 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 12:52:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 10:04:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:26:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:00:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:53:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 09:39:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:03:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:41:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:13:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/20 09:36:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:25:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:49:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:22:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:08:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:52:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:16:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/01 13:12:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:44:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/05 11:59:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:43:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 09:54:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/08/28 08:28:48 nowa pozycja