przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XXI
Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych / wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających prowadzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682,683, 684, 830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających”, którą składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
2. Odpowiednią/odpowiednie Zgodę/Zgody Prezydenta Miasta Szczecin

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podmiot wpisany do rejestru/wykazu jest zobowiązany do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian do organu prowadzącego rejestr/wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory
Organ ewidencyjny dokonuje zmiany w rejestrze w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia informacji:
Informację o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych/ wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać odpowiednich dokumentów.
3. Dokument potwierdzający dokonanie zmian we wpisie do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.
4. Wniosek „Informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze” w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2022/04/27
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/04/27 10:28:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/27 10:28:45 nowa pozycja