przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XXV
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 218a lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony ”Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego" (USC-15).
2. Zabierz ze sobą:
• Oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA: W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym musisz przedłożyć: oryginał lub wierzytelny odpis dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie przysięgłe lub dokument, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie przysięgłe.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• 11,00 zł.
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)
Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

WAŻNE INFORMACJE

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie musisz złożyć w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2023.775 t.j.);
• art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 14:06:50
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 14:06:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 13:08:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:54:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:20:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:57:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 09:10:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/27 12:04:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 11:18:55 nowa pozycja