Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CII
Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywanie transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać dokumenty będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. Wniosek: „Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego” (BOI-56).
2. Do wniosku dołącz:

• dokumenty potwierdzające sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego (należy je składać zawsze, gdy poprzednie dokumenty stracą ważność)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej (dot. uprawnień wydanych w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, taksówką, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy)
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) - dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. nowych członków zarządu, wspólników spółki jawnej lub komandytowej i osoby zarządzającej transportem (dot. uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70)
• „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69) (dot. uprawnień wydanych
w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)
• „Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców” (BOI-47) (dotyczy tylko uprawnień wydanych w zakresie transportu rzeczy pojazdami lub transportu osób autobusami)

3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
• 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
• 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
• 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu).

Te opłaty zapłacisz w kasach Urzędu; zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas wydawania dokumentów.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk