przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXV
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.

PRZYGOTUJ

1. „Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego” (BOI-40).
2. Do zawiadomienia dołącz:
• wypisy z licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów,
• licencję – w przypadku zawieszenia pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

ILE ZAPŁACISZ

Nie pobiera się opłat.

CZAS OCZEKIWANIA

30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
1. Złóż wniosek nie później niż w terminie 14 dni od dnia, kiedy rozpoczęło się zawieszenie.
2. Możesz zawiesić wykonywanie transportu drogowego w całości albo w części, łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jednak nie dłużej niż na okres, na jaki zostało wydane to uprawnienie.
3. Otrzymasz zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji, jeśli zawiesiłeś działalność na okres powyżej 3 miesięcy.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 187, poz. 1255).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 08:52:57
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 08:52:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:22:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 08:41:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:19:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:49:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:31:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:52:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:58:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:31:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:53:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:34:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:35:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:03:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/17 14:15:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 13:09:37 nowa pozycja