przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CXX
Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy” z własnoręcznym podpisem.
2. Wypełniony „Wniosek o wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) z wykorzystaniem dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy” (WSO-73).

3. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie - w przypadku braku zameldowania w Szczecinie,
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców – jeśli orzeczenie w aktach straciło ważność,
• orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców – jeśli orzeczenie w aktach straciło ważność,
• oryginał oraz kserokopię prawa jazdy- jeśli posiadasz.

ILE ZAPŁACISZ

Opłatę można wnieść przy składaniu wniosku lub po pozytywnym egzaminie państwowym

1. Opłata administracyjna za pozwolenie – 100,00 zł.
3. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

Możesz to zrobić:

• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto

Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 2 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do Urzędu Miasta dowodu  wpłaty za blankiet prawa jazdy

2. Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz ewidencję lekarzy uprawnionych do badań kierowców prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

- ewidencja psychologów uprawnionych do badań kierowców

- ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

3. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

4. Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Istotnym jest, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.).

5. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, możesz uzyskać w formie sms (gdy podałeś numer telefonu we wniosku), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl),na stronie www.info-car.pl. lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

PODSTAWA PRAWNA

• § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 12:33:06
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 12:33:06 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/01 09:16:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/05/31 15:22:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/18 11:12:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/18 08:14:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/21 08:26:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/20 10:47:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 12:02:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/18 12:00:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:14:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:04:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:17:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 08:23:02 nowa pozycja