Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXIX
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej

Podstawa prawna: art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022r. poz. 1072 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej" (WOŚr-24).
2. Załącznik:
◦ dokumentacja hydrogeologiczna (egzemplarz nr 1, 2, 3, 4).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/03 14:13:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:13:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:45:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:10:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:31:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:24:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:15:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 08:52:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 12:52:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 12:07:28 nowa pozycja