Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXXVII
Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wymianę legitymacji instruktora i jej przedłużenie” (BOI-89).

2. Załączniki:
a) fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (patrz pkt. VI. 2 UWAGI),
b) dotychczasowa legitymacja instruktora,
c) kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę danych – w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji (np. nazwiska, adresu zamieszkania),
d) kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora – w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności legitymacji,
e) kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora – w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności legitymacji,
f) pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty skarbowej – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3. Do wglądu:
• oryginał prawa jazdy,
• oryginał dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę danych,
• oryginały ważnych orzeczeń lekarskich.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
2. Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
• bez nakrycia głowy,
• bez okularów z ciemnymi szkłami,
• głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem,
• równomiernie oświetlona twarz.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/04, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/10/25 11:10:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/10/25 11:10:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:11:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 10:02:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:35:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:40:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 10:35:43 nowa pozycja