Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVII
Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek dla dziecka do 12 roku życia możesz złożyć przez internet do dowolnego urzędu gminy w Polsce. Potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. W ten sposób potwierdzisz swoją tożsamość, aby nikt inny nie złożył za Ciebie wniosku.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wyślij wniosek przez platformę ePUAP: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka).
Dowód osobisty odbierzesz w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 27 lub w Filii UM w sali 20.

Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, przez ePUAP wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego skontaktuj się w tym zakresie z USC.

PRZYGOTUJ

- zdjęcie dziecka lub podopiecznego – kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli zdjęcie dziecka lub podopiecznego nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi Cię o uzupełnienie wniosku.
Sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
- jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
- jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego. Pamiętaj o złożeniu „Formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych”.

ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.
W przypadku braku numeru PESEL termin załatwienia sprawy jest uzależniony od uzyskania danych zawartych w polskim akcie stanu cywilnego.

WAŻNE INFORMACJE

Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy do którego wysłałeś wniosek. Jeśli dziecko skończyło 5 lat musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
Jeśli dziecko miało wcześniej wydany dowód osobisty zabierz go ze sobą w celu unieważnienia, chyba, że została zgłoszona jego utrata.

Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000,1978 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 ze zm.)

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2020/01/15, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/11/25 13:52:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:52:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:35:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 08:43:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 07:50:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/23 09:23:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:58:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:37:57 nowa pozycja