Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVII
Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek dla dziecka do 12 roku życia możesz złożyć przez internet do dowolnego urzędu gminy w Polsce. Potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. W ten sposób potwierdzisz swoją tożsamość, aby nikt inny nie złożył za Ciebie wniosku.
Jeśli wybrałeś Szczecin to wyślij wniosek przez platformę ePUAP: http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka).
Dowód osobisty odbierzesz w Wydziale Spraw Obywatelskich w pok. 27 lub w Filii UM w sali 20.

Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, przez ePUAP wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego skontaktuj się w tym zakresie z USC.

PRZYGOTUJ

- zdjęcie dziecka lub podopiecznego – kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Jeśli zdjęcie dziecka lub podopiecznego nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi Cię o uzupełnienie wniosku.
Sprawdź jakie warunki powinno spełniać zdjęcie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
- jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
- jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe Twojego dziecka lub podopiecznego. Pamiętaj o złożeniu „Formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych”.

ILE ZAPŁACISZ

Dowód osobisty otrzymasz bezpłatnie.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.
W przypadku braku numeru PESEL termin załatwienia sprawy jest uzależniony od uzyskania danych zawartych w polskim akcie stanu cywilnego.

WAŻNE INFORMACJE

Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy do którego wysłałeś wniosek. Jeśli dziecko skończyło 5 lat musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
Jeśli dziecko miało wcześniej wydany dowód osobisty zabierz go ze sobą w celu unieważnienia, chyba, że została zgłoszona jego utrata.

Co to jest e-dowód - https://www.gov.pl/web/e-dowod

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz. 816, 1000,1978 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021r. poz. 1865 ze zm.)

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2020/01/15, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/11/25 13:52:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:52:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/11/25 13:35:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 08:43:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/27 07:50:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/07/23 09:23:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:58:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 13:37:57 nowa pozycja

Wydruk