Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLIX
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin

□ OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*
□ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*
□ PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*
□ PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI*

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin” (WOŚr-31) w zakresie:

□ OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*
□ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*
□ PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*
□ PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI*”

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
● za wydanie decyzji – 616,00 zł
● od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę – 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/18, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/05/18 08:56:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/18 08:56:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 08:19:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:19:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:29:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 12:32:02 nowa pozycja