przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XX
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 218a lub w Filii USC przy ul. Rydla 39-40 w pokoju 21.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego” (USC-2).
2. Zabierz ze sobą:
• oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
• oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w przypadku orzeczeń wydanych do 31 lipca 2022 roku,
• oryginał zaświadczenia do art. 36 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę wydane przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w przypadku orzeczeń wydanych po 31 lipca 2022 roku.

UWAGA: W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym musisz przedłożyć: oryginał lub wierzytelny odpis dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie lub dokument, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie przysięgłe.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• 11,00 zł.
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Możesz zapłacić kartą płatniczą, w kasie Urzędu lub przelewem.
Opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

WAŻNE INFORMACJE

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie musisz złożyć w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa.

PODSTAWA PRAWNA

rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.
Rozporządzenia Rady (UE) nr 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

Załączniki:

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 12:07:39
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 12:07:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:50:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:16:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/27 12:13:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/27 12:07:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/27 12:07:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:36:02 nowa pozycja