Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LVII
Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XIII/461/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 r.
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin (WOŚr-33),
2. kolorowa aktualna fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm.

II. OPŁATY:

Bez opłat.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym w wezwaniu terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2020/02/14, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2020/02/14 10:40:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:40:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:35:09 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/02/14 10:33:04 nowa pozycja

Wydruk