Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Obsługi Interesantów
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
  boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXV
Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (dotyczy licencji wydanych przed 01.01.2020 r.)

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać licencję będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

„Zgłoszenie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (dotyczy licencji wydanych przed 01.01.2020 r.)” (BOI-77).

ILE ZPŁACISZ

Opłata za zmianę licencji (zależy od okresu, na jaki wydano licencję):

 • od 2 do 15 lat - 20 zł,
 • od 16 do 30 lat - 25 zł,
 • od 31 do 50 lat – 30 zł.

 Tą opłatę zapłacisz w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku).

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:

Licencje udzielone przed dniem 01.01.2020 r. zachowują ważność tylko do dnia 31.12.2022 r.Jeśli chcesz kontynuować działalność w zakresie przewozów taksówką, musisz przed upływem tego terminu złożyć wniosek o wydanie nowej licencji.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjnezwiązane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk