Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-VII
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-43) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.

4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) – w przypadku sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego (regranting) oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania na podstawie Oferty Realizacji Zadania Publicznego ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46).

7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39)

8.Załączniki:
• dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-41) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przed dniem 3 września 2016 roku.
2. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-42) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku.
3. „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting ” (WOŚr-43) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 3 września 2016 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
4. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego” (WOŚr-44) – Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
5. „NOWE Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - regranting” (WOŚr-45) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań zleconych w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku realizowanych na podstawie oferty realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z Art. 16a powyższej ustawy.
6. „Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-46) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych przed dniem 1 marca 2019 roku.
7. „NOWE Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego” (WOŚr-39) - Dotyczy sprawozdań z realizacji zadań, zleconych organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych po dniu 1 marca 2019 roku.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2020/01/24, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/01/24 08:02:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/24 08:02:46 nowa pozycja