przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-V
Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682,683, 684,830), ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zgody przez Prezydenta Miasta Szczecin na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy” (WSS-2).
2. Rzut podglądowy lokalu uwzględniający rozmieszczenie pomieszczeń oraz metraż pokoi, w których sprawowana ma być opieka nad dziećmi.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ wydaje zgodę na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria w Biurze Obsługi Interesantów, sala 62 Urzędu Miasta Szczecin.
2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać:
a) odpisu z odpowiedniego rejestru,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być żłobek/klub dziecięcy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2022/04/27
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/04/27 09:52:29
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/27 09:52:29 nowa pozycja