Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-LXII
Uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy

Podstawa prawna: art. 106, § 1, 3 i 5; art. 123 i 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1073) oraz art.. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2017 r. poz.2126)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek do organu administracji geologicznej

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2018/02/05, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/04 10:38:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:38:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:34:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 12:53:19 nowa pozycja

Wydruk