Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXI
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.

Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin” (BOI-65).
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

ILE ZAPŁACISZ

1. Jeżeli rozpoczynasz działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia wnosisz opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży za rok poprzedni dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

3. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydawane są na okres do 2 lat.
Jeżeli prowadziłeś w ciągu roku sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć do 31 stycznia następnego roku, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” (BOI-58).

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi).

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Do obliczenia tej opłaty możesz skorzystać z kalkulatora opłat.

Opłaty za zezwolenie płaci się co roku w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Jeżeli zapomniałeś o opłacie lub nie zdążyłeś jej wpłacić w terminie, możesz opłacić opłatę powiększoną o 30% w dodatkowym 30-dniowym terminie. Po tym terminie zezwolenie wygaśnie.

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia w tym samym punkcie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 165), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/01/25 09:41:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:41:19 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:40:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:45:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:20:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:59:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 13:54:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 13:52:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:56:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:31:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:40:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:37:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/09 09:22:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:58:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 09:09:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:53:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:35:37 nowa pozycja