Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXIII
Szczecińska Karta Seniora

Podstawa prawna: uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852) z późn. zm. Zarządzenie Nr 36/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS)” (BOI-76).

2. Załączniki (do wglądu):
• aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5 cm) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
• w przypadku osób zamieszkałych w Szczecinie nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.

II.OPŁATY:

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS) jest bezpłatne.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 10 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Karta przysługuje każdemu kto ukończył 65 lat i zamieszkuje w Szczecinie.
2. Karta jest ważna bezterminowo.
3. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk