panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXIII
Szczecińska Karta Seniora

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Urzędzie Miasta w pokoju 36, Plac Armii Krajowej 1, bilet z literką „L” – biletomat przed wejściem do pokoju 36
lub po uprzednim umówieniu się na wizytę przez Internet https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl  
lub telefonicznie pod nr tel. 91 42 45 000 – umówiony bilet należy pobrać z biletomatu przed wejściem do pokoju 36
• w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 przy stanowisku 27-28, stanowiska Kancelarii - obsługa odbywa się bez konieczności pobrania biletu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
• za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w holu w środkowym wejściu do Urzędu Miasta oraz przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40.
• za pośrednictwem platformy ePUAP

Karta po wyrobieniu zostanie wysłana pocztą na wskazany we wniosku adres zamieszkania.

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek o wydanie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS)” (BOI-76).
2. Do wniosku dołącz:
• aktualne zdjęcie legitymacyjne (format 3,5 x 4,5 cm)– przy odbiorze karty zdjęcie zostanie zwrócone,
• jeżeli nie masz meldunku w Szczecinie – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Szczecina.
• w przypadku działania przez pełnomocnika dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty

ILE ZAPŁACISZ:

Wyrobienie Szczecińskiej Karty Seniora (SKS) jest bezpłatne.

Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo)

CZAS OCZEKIWANIA:

Do 10 dni.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Karta przysługuje każdemu kto ukończył 65 lat i zamieszkuje w Szczecinie.
2. Karta jest ważna bezterminowo.
3. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek wymienionych na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852) ze zm. Zarządzenie Nr 36/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY SENIORA.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk